Kunskapsparken samordnar vuxenutbildningen i Sollentuna kommun. Till Kunskapsparken vänder du dig för att få vägledning och hjälp att planera dina studier, information om samt hjälp att söka kurser och utbildningar inom vuxenutbildningen, sfi samt högskolor och universitet.
 
Våra ansökningstider

Gymnasiala kurser söker du senast 8 veckor före kursstart. Våra kurser på grundläggnade nivå söker du senast 3 veckor före kursstart.
Bild av en pilAnsökan
Öppettider under jul & nyår

Under jul och nyår kommer vi att ha andra öppettider än de vi normalt har. Följ länken nedan för våra öppettider under jul och nyår.
Bild av en pilLäs mer här
Vuxenutbildning

Huvuduppgiften för Vuxenutbildningen i Sollentuna kommun är att skapa förutsättningar för att studerande ska erhålla kunskaper som förbereder för fortsatta studier och utbilda för yrkesliv, samt för aktivt deltagande i samhälls- och arbetsliv. Utbildningen ska också främja studenternas utveckling till ansvarskännande medborgare.

Kunskapsparken, Turebergsvägen 1B, 3 tr, 191 47 Sollentuna, Tfn: 08-579 210 00, kunskapsparken@sollentuna.se