Kunskapsparken samordnar vuxenutbildningen i Sollentuna kommun. Till Kunskapsparken vänder du dig för att få vägledning och hjälp att planera dina studier, information om samt hjälp att söka kurser och utbildningar inom vuxenutbildningen, sfi samt högskolor och universitet.
 
Våra ansökningstider

Vår webbanmälan med sommarens och hösten kursutbud öppnade den 11 maj. Våra ansökningstider och länken till vår webbkatalog hittar du om du följer länken nedan.
Bild av en pilAnsökan
Information

Till oss är du välkommen att söka kurser fr.o.m. andra halvåret det år du fyller 20, eller när du har slutfört en utbildning på ett nationellt program.
Bild av en pilLäs mer här
Vuxenutbildning

Huvuduppgiften för Vuxenutbildningen i Sollentuna kommun är att skapa förutsättningar för att studerande ska erhålla kunskaper som förbereder för fortsatta studier och utbilda för yrkesliv, samt för aktivt deltagande i samhälls- och arbetsliv. Utbildningen ska också främja studenternas utveckling till ansvarskännande medborgare.

Kunskapsparken, Turebergsvägen 1B, 3 tr, 191 47 Sollentuna, Tfn: 08-579 220 01, kunskapsparken@sollentuna.se