Kunskapsparken samordnar vuxenutbildningen i Sollentuna kommun. Till Kunskapsparken vänder du dig för att få vägledning och hjälp att planera dina studier, information om samt hjälp att söka kurser och utbildningar inom vuxenutbildningen, sfi samt högskolor och universitet.
 
Aktuellt

Sista ansökningsdag till våra kurser på gymnasial nivå med start i maj är den 16 april. Kontinuerlig antagning sker endast på grundläggande nivå.
Bild av en pilAnsökan
Öppettider den 15 och 17 april

Den 15/4 har vi öppet 13.00-15.00 men stängt under förmiddagen och den 17/4 har vi öppet 9.30-11.30 men stängt på eftermiddagen.
Bild av en pilLäs mer här
Vuxenutbildning

Huvuduppgiften för Vuxenutbildningen i Sollentuna kommun är att skapa förutsättningar för att studerande ska erhålla kunskaper som förbereder för fortsatta studier och utbilda för yrkesliv, samt för aktivt deltagande i samhälls- och arbetsliv. Utbildningen ska också främja studenternas utveckling till ansvarskännande medborgare.

Kunskapsparken, Aniaraplatsen 2, 2 tr, 191 47 Sollentuna, Tfn: 08-579 210 00, Fax: 08-631 93 13, kunskapsparken@sollentuna.se